Over LADIS


LADIS is een gegevensverzameling, beheerd door de Stichting IVZ. Het beheer van LADIS valt binnen IVZ onder de afdeling Databeheer Zorg. Bij LADIS is een aantal mensen betrokken met ieder specifieke aandachtsgebieden:

  • binnenhalen van de gegevens;

  • contacten met applicatiebeheerders van instellingen;

  • contacten met leveranciers;

  • kwaliteitscontrole van de aangeleverde bestanden;

  • verwerking en databasebeheer;

  • analyses en realisatie van output;

  • ad-hoc queries en realisatie van rapportages;

  • Europese contacten en bestandsaanlevering.

In het kader van de privacybescherming werkt IVZ nauw samen met ZorgTTP. Zij treedt op als Trusted Third Party binnen de opgezette LADIS-pseudonimisatieketen. Daarnaast is er vergaande samenwerking met het Trimbos Instituut op het terrein van gegevensuitwisseling. Deze betreft met name de Nationale Drugs Monitor.

De LADIS-database bestaat uitsluitend uit anonieme informatie. Privacygevoelige gegevens worden aan de bron, dus bij de instellingen, al geanonimiseerd. Gegevens van cliënten zijn over de jaren heen te volgen. Dit is mogelijk omdat van een aantal unieke cliëntkenmerken pseudoniemen gemaakt worden. De pseudoniemen zijn niet meer te herleiden tot de persoon.