Kerncijfers


 

 

Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021

De Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021 is op 22 maart 2023 gepubliceerd. In het najaar van 2023 volgt een volgende uitgave van de Kerncijfers Verslavingszorg met verrijkte en verbeterde data, waarbij tevens de cijfers van 2022 worden aangevuld.
De afgelopen zes jaar konden geen cijfers worden gepubliceerd als gevolg van het ontbreken van een aanvullende wettelijke grondslag. De wetswijziging (wijziging van de Wkkgz) waarmee een grondslag is ontstaan voor de verwerking van persoonsgegevens, is 1 juli 2022 in werking getreden waarna de gegevensverzameling weer gestart kon worden.  
Deze pauze heeft zijn tol geëist. De volledigheid van de aangeleverde cijfers is nog niet op het niveau van de laatste publicatie van 2015. Oorzaken hiervoor zijn onder andere dat de verslavingsrecords minder goed worden ingevuld, dat een aantal instellingen het onderwerp problematiek op een andere plek of in een ander systeem heeft vastgelegd en de migratie naar andere systemen gedurende de ‘LADIS-pauze’ een trendbreuk oplevert. Ook heeft de komst van het Zorg Prestatie Model (ZPM) ten tijde van deze pauze voor andere registratiesturing/-praktijk gezorgd waarbij het LADIS minder in beeld was.

Desondanks kan met deze uitgave een goed beeld van de bewegingen en trends in de aard en omvang van de zorgvraag binnen de verslavingszorg worden gepresenteerd.

In de loop van 2023 worden de gegevens van 2022 bij de instellingen opgevraagd en verwerkt in het LADIS. Daarbij wordt tevens de LADIS database verder verrijkt met gegevens vanuit andere bronnen van de verslavingszorginstellingen van de afgelopen jaren. Dat samen maakt dat in het najaar 2023 een verbeterde versie van de Kerncijfers over de jaren 2016-2022 kan worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van IVZ.


De tussenrapportage Kerncijfers is hieronder te downloaden als PDF-bestand.

Laatste versie maart 2023, bevat 2016-2021:

Eerdere jaren zijn op te vragen via het ladis@sivz.nl.