Kerncijfers


 

Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg

Sinds 1994 is het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), wat door IVZ wordt beheerd, dankzij de goede samenwerking met de instellingen de belangrijkste bron voor informatie over de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland.

Naar aanleiding van een verzoek om op te treden tegen de verwerking en verstrekking van DIS-gegevens, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de verwerking van persoonsgegevens een nieuwe uitleg gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zijn ook de verwerking en verstrekking van data die in LADIS zijn opgenomen aan nader onderzoek onderworpen. Daarbij is gebleken dat de in LADIS opgenomen data volgens de nieuwe uitleg van de AP als persoonsgegevens beschouwd moeten worden.

Op dit moment voldoet LADIS daardoor niet aan dwingende vereisten van de AVG, zoals een wettelijke grondslag. Het Ministerie van VWS onderzoekt op welke wijze een dergelijke grondslag voor LADIS kan worden gerealiseerd. IVZ trekt samen met VWS op bij de aanpassing van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) waarin artikelen over LADIS zullen worden opgenomen. Deze wet zal dienen als de benodigde wettelijke grondslag ten behoeve aanleveren aan LADIS.

Er zijn veel partijen betrokken bij de aanpassing van de wet. Daardoor blijft het onduidelijk wanneer de aanpassing van de wet ingediend kan worden. Wanneer de nieuwe wet een feit is, kan met terugwerkende kracht data worden aangeleverd. Met deze data kunnen dan weer trendanalyses en publicaties gerealiseerd worden.

Op dit moment is IVZ bezig met een nieuwe data-infrastructuur waaronder de vernieuwing van de eigen dataverwerkingsapplicatie en samen met alle zorgaanbieders met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestaande datastromen.     

Voorlopig blijft het niet mogelijk gegevens uit LADIS van na 2015 te publiceren en te verstrekken.

IVZ hoopt dat het wetgevende traject in 2019 verder vorm krijgt.

 

De LADIS kerncijfers verschijnen jaarlijks en bevatten de belangrijkste kengetallen van de ambulante verslavingszorg in Nederland.

De kerncijfers zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.
Indien u graag een ingebonden exemplaar ontvangt, dan kunt u deze aanvragen via info@sivz.nl. Ook materiaal van vóór 2014 kunt u via e-mail aanvragen.

Nederlandse versies:

Actuele versie, bevat 2006-2015:

Eerdere jaren zijn op te vragen via het ladis@sivz.nl.
 

English version: Keyfigures 2015

 

De landelijke cijfers zijn voor iedereen toegankelijk via het interactieve dashboard. Klik hier voor Dashboard IVisualZ.