Kerncijfers


 

Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg

Sinds 1994 is het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), wat door IVZ wordt beheerd, dankzij de goede samenwerking met de instellingen de belangrijkste bron voor informatie over de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland.

Naar aanleiding van een verzoek om op te treden tegen de verwerking en verstrekking van DIS-gegevens, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de verwerking van persoonsgegevens een nieuwe uitleg gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zijn ook de verwerking en verstrekking van data die in LADIS zijn opgenomen aan nader onderzoek onderworpen. Daarbij is gebleken dat de in LADIS opgenomen data volgens de nieuwe uitleg van de AP als persoonsgegevens beschouwd moeten worden.

Op dit moment voldoet LADIS daardoor niet aan dwingende vereisten van de AVG, zoals een wettelijke grondslag. De juristen van het Ministerie van VWS hebben de afgelopen tijd samen met IVZ gewerkt aan een aanpassing van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) waarin artikelen over LADIS zullen worden opgenomen. Deze wet zal dienen als de benodigde wettelijke grondslag ten behoeve aanleveren aan LADIS. Zorgaanbieders zijn daarmee weer gerechtigd om data door te leveren.

Inmiddels is de openbare internetconsultatie van de aanpassing van de wet achter de rug en zijn de vragen door het ministerie beantwoord.Zoals het er nu naar uitziet zal de wet per 1 juli 2020 ingaan. Maar niets is nog zeker. Wanneer de nieuwe wet een feit is, kan met terugwerkende kracht data door de zorgaanbieders worden aangeleverd. Met deze data kunnen dan weer trendanalyses en publicaties gerealiseerd worden.

Op dit moment is IVZ samen met alle zorgaanbieders bezig met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestaande datastromen.     

Voorlopig blijft het niet mogelijk gegevens uit LADIS van na 2015 te publiceren en te verstrekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van IVZ.

 

De LADIS kerncijfers verschijnen jaarlijks en bevatten de belangrijkste kengetallen van de ambulante verslavingszorg in Nederland.

De kerncijfers zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.
Indien u graag een ingebonden exemplaar ontvangt, dan kunt u deze aanvragen via info@sivz.nl. Ook materiaal van vóór 2014 kunt u via e-mail aanvragen.

Nederlandse versies:

Actuele versie, bevat 2006-2015:

Eerdere jaren zijn op te vragen via het ladis@sivz.nl.
 

English version: Keyfigures 2015

 

De landelijke cijfers zijn voor iedereen toegankelijk via het interactieve dashboard. Klik hier voor Dashboard IVisualZ.