Werken met gegevens uit LADIS


Informatie uit het LADIS is niet voor iedereen vrij toegankelijk. Om informatie over verslavingszorg te verkrijgen kan men een aanvraag via info@sivz.nl naar IVZ sturen. IVZ beoordeelt de aanvraag vervolgens op relevantie en haalbaarheid en verstrekt waar mogelijk het gevraagde. De privacy van de instellingen blijft daarbij uiteraard altijd gewaarborgd. Er zijn verzoeken denkbaar waarbij duidelijk wordt dat er informatie van een unieke instelling zichtbaar wordt. In die gevallen is toestemming van de betreffende instelling noodzakelijk. IVZ ziet op deze toestemming toe.

 

IVZ verstrekt in principe altijd informatie uit het LADIS. Daar is het ten slotte voor bedoeld. In sommige gevallen is de informatieverstrekking gratis. Dit is het geval bij aanvragen van de deelnemende instellingen of van het Ministerie van VWS. Bij bewerkelijke aanvragen worden er kosten in rekening gebracht. Voor meer generieke en periodieke informatie zijn er abonnementsvormen beschikbaar. Deze worden bijvoorbeeld door gemeenten, GGD regio’s en centrumgemeenten afgenomen.