Amfetamine


Hulpvraag verslavingszorg 2015.

 

 

 

 

  • Hulpvraag amfetamine is gestegen tussen 2006 en 2014; in 2015 gelijk gebleven.
  • Stijging komt voornamelijk door hulpvragers die eerder in behandeling zijn geweest; instroom van nieuwkomers is stabiel.
  • Aandeel jongeren in de laatste 10 jaar afgenomen; gemiddelde leeftijd stijgt.

 

In 2015 is het aantal hulpvragers bijna gelijk gebleven in vergelijking met 2014. Dit is tegen de trend van de algehele daling van 7% in de gehele verslavingszorg.

Er zijn relatief veel hulpvragers die naast amfetamine aangeven ook problemen met andere middelen te hebben. Bij bijna 60% is er sprake van meervoudige problematiek. 


Meer informatie over de hulpvraag voor amfetamine in 2015 vindt u hier.