GHB


Hulpvraag verslavingszorg 2015. 

 

 
 
  • Aantal hulpvragers voor GHB in 2015 licht gestegen.
  • Sterke groei waarvan sprake was tussen 2007 en 2012 zet zich niet voort.
  • GHB hulpvraag concentreert zich voornamelijk in delen van Noord-Brabant en Friesland.


GHB-problematiek wordt sinds 2007 als aparte problematiek geregistreerd ofschoon het al sporadisch voorkwam eind 90-er jaren. Vóór 2007 werd het onder overige middelen geregistreerd. De eerder gesignaleerde groei van het aantal hulpvragers zet zich in 2015 nauwelijks voort. 


Meer informatie over de hulpvraag voor GHB in 2015 vindt u hier.