Nieuws


 

 

Februari 2024 - Kerncijfers Verslavingszorg 2017-2027 gepubliceerd.

Met gepaste trots kunnen we melden dat de Kerncijfers Verslavingszorg 2017-2022 op 15 februari 2024 zijn gepubliceerd.

Er is het afgelopen jaar in samenwerking met de deelnemende instellingen van de gespecialiseerde verslavingszorg hard gewerkt aan het verzamelen, verwerken en duiden van de cijfers.

We zijn blij dat we vanuit LADIS, één van de belangrijkste bronnen om de trends van verslavingsproblematiek te monitoren, na de herstart in 2022 dit rapport kunnen presenteren.

U kunt de Kerncijfers Verslavingszorg 2017-2022 hier downloaden. 

 

 

April 2023 - OPAAC onderzoek naar problematisch harddrukgsgebruik

Om meer inzicht te krijgen in het problematisch harddrugsgebruik en de hulpbehoefte van gebruikers is het Trimbos-instituut in samenwerking met Stichting Mainline het OPAAK-onderzoek gestart.

Het laatste onderzoek dat in Nederland is gedaan naar problematisch gebruik van opioïden en crackcocaïne is van meer dan tien jaar geleden. Op enkele gegevens uit de zorg na, is daarom weinig inzicht in deze groepen gebruikers en hun welzijn.

IVZ zal met de gegevens uit LADIS een bijdrage leveren aan dit onderzoek waarvan de de resultaten eind 2024 worden verwacht.

Lees hier meer. 

 

 

Juli 2022 - Eerste volledige hernieuwde aanlevering LADIS is een feit

De verslavingszorginstellingen in Nederland zijn na de inwerkingtreding van de wet op 1 juli jl. in samenwerking met IVZ druk bezig met de herstart van de aanlevering van de LADIS gegevens. Novadic-Kentron is het gelukt om als eerste instelling de gegevens over de afgelopen 10 jaar aan te leveren. Een mooie mijlpaal. We blijven er hard aan werken om de instellingen die nog niet hebben aangeleverd te ondersteunen om dit spoedig te realiseren. U kunt het LADIS team zo nodig bereiken op 030-63 58 220, per mail servicedesk-ladis@sivz.nl 

 

 

Juni 2022Herstart LADIS per 1 juli 2022

Na zes jaar te hebben stilgelegen, zal de gegevensverwerking op 1 juli 2022 weer mogelijk zijn.

De wetswijziging (wijziging van de Wkkgz) waarmee een grondslag is gecreëerd voor de verwerking van persoonsgegevens, is op 13 oktober 2021 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt vanaf 1 juli 2022 in werking.

IVZ heeft met alle instellingen contact (of zal dat binnenkort zoeken) om voorbereidingen te treffen voor een spoedige hervatting van de gegevensaanlevering. 

 

 

 

Juni 2022 - Publicatie Kerncijfers eind 2022 verwacht. Lees hier verder. 

 

Juni 2022 - Het Europees Drugsrapport 2022 van het EMCDDA is verschenen. Vanuit de Nationale Drug Monitor is hieraan bijgedragen. Lees hier verder.  

 

 

April 2022 - LADIS Inhoudscommissie

Begin 2022 is de LADIS inhoudscommissie opgericht.  IVZ wil  binnen het kader van de LADIS monitor, die in opdracht van VWS en het EMCDDA zal blijven plaatsvinden, met het veld kijken hoe de LADIS aanlevering kan worden geoptimaliseerd. Enerzijds hoe met zo min mogelijk moeite de benodigde gegevens eenduidig kunnen worden verzameld en anderzijds verkennen op welke wijze de gegevens nog meer waarde kunnen opleveren voor de instellingen, overheden en onderzoeksinstituten.  

De inhoudscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse ggz, het Zwarte Gat, en vele verslavingszorginstellingen.

Inmiddels zijn er twee goed bezochte online bijeenkomsten geweest en wordt er constructief gewerkt aan een verbetering van de LADIS gegevens.

Mocht u vragen hebben over de Inhoudscommissie neem dan contact op met Jeroen Wisselink, ladis@sivz.nl, telefoon 030-63 58 220.

 

 

Oktober 2021 - Een kleine maand nadat de wijziging van de WKKGZ door de Tweede Kamer is aangenomen heeft op dinsdag 12 oktober jl. ook de Eerste Kamer de wetswijziging aangenomen.

Hiermee zijn we weer een stap dichterbij groen licht voor de LADIS gegevensaanlevering. De volgende stap is het vaststellen van de AMvB. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit publiceren op de website. 

 

 

September 2021 - Op 16 september 2021 is een belangrijke stap gezet naar de hervatting  van de LADIS gegevensverzameling.

De wijziging van de WKKGZ, die een wettelijke grondslag vormt voor het LADIS, is door de Tweede Kamer aangenomen.

Wanneer de wetgeving door de Eerste Kamer is aangenomen en de AMVB is vastgesteld, kan er weer gestart worden met de gegevensaanlevering vanuit de instellingen. We houden u op de hoogte over de voortgang!

     

 

 

Webinar van 10 november 2020 terugkijken

 

Thema: Wat doe je met LADIS: Praktijkvoorbeelden over het gebruik van gegevens uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem.

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) bestaat al meer dan 30 jaar. In 2021 komt er opnieuw een wettelijke grondslag waardoor de aanlevering vanuit verslavingszorginstellingen na een onderbreking van een aantal jaren, weer van start kan gaan.

In dit webinar is door het LADIS-team van IVZ (Stichting Informatie Voorziening Zorg) toegelicht wat LADIS is, wat er met de unieke gegevensverzameling wordt gedaan en hoe samen met de verslavingszorginstellingen de LADIS monitor weer opgestart wordt in 2021. En nog belangrijker wat kun je er zelf mee en door wie wordt het gebruikt.

U kunt het webinar terugkijken op youtube. 

 

September 2020 - Wetswijziging voor wettelijke grondslag LADIS naar de Tweede Kamer

 

De wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg waarin de wettelijke grondslag voor LADIS wordt geregeld is 9 september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee zijn we weer een stap dichter gekomen bij het opstarten van de gegevensverzameling.

 

September 2020 - Artikel gepubliceerd in Addiction

IVZ heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de trends voor de hulpvraag voor cocaïne in Europa. Een samenwerking met 10 Europese landen heeft geresulteerd in een publicatie in het tijdschrift Addiction. 

Lees hier het artikel. 

 
 
Juni 2020 - Nieuw LADIS collega
 
Per 1 juni is onze nieuwe collega Jolise van der Slink gestart als functioneel en relatiebeheerder LADIS. Zij zal een brugfunctie vervullen in de driehoek van verslavingsinstellingen, leveranciers en IVZ ten behoeve van de gegevensverzameling en -verwerking van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Wij wensen haar veel plezier en succes toe in deze rol. 
 

December 2019 - Artikel in Addiction

IVZ heeft bijgedragen aan een artikel in Addiction. Lees hier verder. 

 

Oktober 2019 - LISBON Addictions 2019

IVZ heeft deelgenomen aan een groot internationaal verslavingscongres LISBON Addictions 2019.

Eind oktober kwamen meer dan 1.300 onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleners die in hun werk betrokken zijn bij verslaving bij elkaar in Lissabon.

Hoewel er geen recente LADIS gegevens beschikbaar zijn, werd in diverse presentaties gebruik gemaakt van de LADIS data.

Er zijn plannen gemaakt met onderzoekers uit zowel binnen- als buitenland om waar mogelijk samen te werken zodra er nieuwe LADIS data beschikbaar zijn.

 

 

September 2019 - IVZ in item EenVandaag

IVZ heeft op zaterdag 14 september meegewerkt aan item van EenVandaag over de privacywetgeving. Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

 

Juni 2019 - European Drug Report

Op 6 juni het European Drug Report verschenen. Het EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) publiceert jaarlijks een rapport met alle trends en ontwikkelingen voor alle aangesloten landen, en per land een Country Drug Report met alle beschikbare cijfers.

Helaas zijn om bekende redenen geen recente cijfers van de Treatment Demand Indicator uit Nederland in dit rapport opgenomen. We hopen in de volgende editie weer onze bijdrage te kunnen leveren.

 

 

September 2018 - Monitor Nazorg (ex-)gedetineerden gepubliceerd

Afgelopen week is door het WODC de monitor nazorg (ex-)gedetineerden openbaar gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer. IVZ heeft hieraan een bijdrage geleverd door LADIS gegevens te leveren en te duiden.

Het rapport is te vinden via de volgende link: https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/monitor-nazorg-5e-meting.aspx. De aanbieding van het rapport aan de Tweede Kamer met de bij behorende brief van de minister is te vinden via deze link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15357&did=2018D42518

 

 

Augustus 2018 - Publicatie in European Addiction Research

Samen met een aantal auteurs uit verschillende Europese landen hebben we meegewerkt aan een publicatie over verschillen in OST behandeling in die landen. Dit onderzoek is gepubliceerd in het blad European Addiction Research. Data uit Ladis over de methadonverstrekkingen is hiervoor gebruikt.

Het artikel heeft als titel: "Long-Term Opioid Agonist Treatment Participation after First Treatment Entry is Similar across 4 European Regions but lower in Non-Nationals"

https://www.karger.com/Article/RC/883

 

 

Februari 2018 - Publicatie in Psychological Medicine cannabis

Er is een artikel gepubliceerd in Psychological Medicine  op basis van gegevens uit het LADIS en de THC-monitor van het Trimbos Instituut.

"Changes in cannabis potency and first-time admissions to drug treatment: a 16-year study in the Netherlands". Het artikel kunt u hier lezen: https://goo.gl/BEsbM3

 

 

Oktober 2017 - Deelname Lisbon Addictions

IVZ heeft deelgenomen aan het congres Lisbon Addictions 2017. De tweede editie van internationale conferentie over verslaving is bezocht door meer dan 1250 deelnemers.

Er waren twee presentaties waarbij IVZ betrokken was:

  • Towards a long-term perspective: analysis of treatment participation in opioid substitution therapy in four European regions. Carlos Nordt, Switzerland
  • Are changes in cannabis potency associated with subsequent admissions to drug treatment? Tom Freeman, United Kingdom

 

 

Juni 2017 - Publicatie European Drug Report 2017

Op 6 juni 2017 heeft het EMCDDA het European Drug Report 2017 gepubliceerd.

In het jaarverslag 2017 van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van drugs in Europa gerapporteerd.

IVZ levert, met behulp van de LADIS gegevens, de Treatment Demand Indicator aan en draagt hierdoor bij aan dit rapport.

 

 

Juni 2017 - Bijdrage IVZ aan themanummer Verslaving Medisch Contact

IVZ heeft bijgedragen aan het themanummer Verslaving van het tijdschrift Medisch Contact.

Met behulp van de LADIS cijfers wordt de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland beschreven.

Lees hier de online versie.

 

 

 

 

Mei 2017 - Artikel GHB verschenen

In Elsevier is het artikel "Treatment consumption and treatment re-enrollment in GHB-dependent patients in The Netherlands" verschenen. Lees hier meer.