Nieuws


 

 

 

Webinar van 10 november 2020 terugkijken

 

Thema: Wat doe je met LADIS: Praktijkvoorbeelden over het gebruik van gegevens uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem.

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) bestaat al meer dan 30 jaar. In 2021 komt er opnieuw een wettelijke grondslag waardoor de aanlevering vanuit verslavingszorginstellingen na een onderbreking van een aantal jaren, weer van start kan gaan.

In dit webinar is door het LADIS-team van IVZ (Stichting Informatie Voorziening Zorg) toegelicht wat LADIS is, wat er met de unieke gegevensverzameling wordt gedaan en hoe samen met de verslavingszorginstellingen de LADIS monitor weer opgestart wordt in 2021. En nog belangrijker wat kun je er zelf mee en door wie wordt het gebruikt.

U kunt het webinar terugkijken op youtube. 

 

September 2020 - Wetswijziging voor wettelijke grondslag LADIS naar de Tweede Kamer

 

De wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg waarin de wettelijke grondslag voor LADIS wordt geregeld is 9 september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee zijn we weer een stap dichter gekomen bij het opstarten van de gegevensverzameling.

 

September 2020 - Artikel gepubliceerd in Addiction

IVZ heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de trends voor de hulpvraag voor cocaïne in Europa. Een samenwerking met 10 Europese landen heeft geresulteerd in een publicatie in het tijdschrift Addiction. 

Lees hier het artikel. 

 
 
Juni 2020 - Nieuw LADIS collega
 
Per 1 juni is onze nieuwe collega Jolise van der Slink gestart als functioneel en relatiebeheerder LADIS. Zij zal een brugfunctie vervullen in de driehoek van verslavingsinstellingen, leveranciers en IVZ ten behoeve van de gegevensverzameling en -verwerking van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Wij wensen haar veel plezier en succes toe in deze rol. 
 

December 2019 - Artikel in Addiction

IVZ heeft bijgedragen aan een artikel in Addiction. Lees hier verder. 

 

Oktober 2019 - LISBON Addictions 2019

IVZ heeft deelgenomen aan een groot internationaal verslavingscongres LISBON Addictions 2019.

Eind oktober kwamen meer dan 1.300 onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleners die in hun werk betrokken zijn bij verslaving bij elkaar in Lissabon.

Hoewel er geen recente LADIS gegevens beschikbaar zijn, werd in diverse presentaties gebruik gemaakt van de LADIS data.

Er zijn plannen gemaakt met onderzoekers uit zowel binnen- als buitenland om waar mogelijk samen te werken zodra er nieuwe LADIS data beschikbaar zijn.

 

 

September 2019 - IVZ in item EenVandaag

IVZ heeft op zaterdag 14 september meegewerkt aan item van EenVandaag over de privacywetgeving. Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

 

Juni 2019 - European Drug Report

Op 6 juni het European Drug Report verschenen. Het EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) publiceert jaarlijks een rapport met alle trends en ontwikkelingen voor alle aangesloten landen, en per land een Country Drug Report met alle beschikbare cijfers.

Helaas zijn om bekende redenen geen recente cijfers van de Treatment Demand Indicator uit Nederland in dit rapport opgenomen. We hopen in de volgende editie weer onze bijdrage te kunnen leveren.

 

 

September 2018 - Monitor Nazorg (ex-)gedetineerden gepubliceerd

Afgelopen week is door het WODC de monitor nazorg (ex-)gedetineerden openbaar gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer. IVZ heeft hieraan een bijdrage geleverd door LADIS gegevens te leveren en te duiden.

Het rapport is te vinden via de volgende link: https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/monitor-nazorg-5e-meting.aspx. De aanbieding van het rapport aan de Tweede Kamer met de bij behorende brief van de minister is te vinden via deze link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15357&did=2018D42518

 

 

Augustus 2018 - Publicatie in European Addiction Research

Samen met een aantal auteurs uit verschillende Europese landen hebben we meegewerkt aan een publicatie over verschillen in OST behandeling in die landen. Dit onderzoek is gepubliceerd in het blad European Addiction Research. Data uit Ladis over de methadonverstrekkingen is hiervoor gebruikt.

Het artikel heeft als titel: "Long-Term Opioid Agonist Treatment Participation after First Treatment Entry is Similar across 4 European Regions but lower in Non-Nationals"

https://www.karger.com/Article/RC/883

 

 

Februari 2018 - Publicatie in Psychological Medicine cannabis

Er is een artikel gepubliceerd in Psychological Medicine  op basis van gegevens uit het LADIS en de THC-monitor van het Trimbos Instituut.

"Changes in cannabis potency and first-time admissions to drug treatment: a 16-year study in the Netherlands". Het artikel kunt u hier lezen: https://goo.gl/BEsbM3

 

 

Oktober 2017 - Deelname Lisbon Addictions

IVZ heeft deelgenomen aan het congres Lisbon Addictions 2017. De tweede editie van internationale conferentie over verslaving is bezocht door meer dan 1250 deelnemers.

Er waren twee presentaties waarbij IVZ betrokken was:

  • Towards a long-term perspective: analysis of treatment participation in opioid substitution therapy in four European regions. Carlos Nordt, Switzerland
  • Are changes in cannabis potency associated with subsequent admissions to drug treatment? Tom Freeman, United Kingdom

 

 

Juni 2017 - Publicatie European Drug Report 2017

Op 6 juni 2017 heeft het EMCDDA het European Drug Report 2017 gepubliceerd.

In het jaarverslag 2017 van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van drugs in Europa gerapporteerd.

IVZ levert, met behulp van de LADIS gegevens, de Treatment Demand Indicator aan en draagt hierdoor bij aan dit rapport.

 

 

Juni 2017 - Bijdrage IVZ aan themanummer Verslaving Medisch Contact

IVZ heeft bijgedragen aan het themanummer Verslaving van het tijdschrift Medisch Contact.

Met behulp van de LADIS cijfers wordt de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland beschreven.

Lees hier de online versie.

 

 

 

 

Mei 2017 - Artikel GHB verschenen

In Elsevier is het artikel "Treatment consumption and treatment re-enrollment in GHB-dependent patients in The Netherlands" verschenen. Lees hier meer.

 

 

Oktober 2016 - English version Keyfigures 2015

An English version of the Keyfigures 2015 is now available. Read more

 

 

 

September 2016 - Kerncijfers Verslavingszorg 2015 verschenen

Op 15 september zijn de Kerncijfers Verslavingszorg 2015 verschenen. U kunt hier een exemplaar downloaden. 

Klik hier voor het Persbericht. 
 

 

Juli 2016 - Canon Verslavingszorg Nederland

In de Canon Verslavingszorg Nederland is een interessant en aanbevelingswaardig artikel verschenen over de historie van LADIS. Lees hier verder.  
 

 

April 2016 - Spoor6 sluit deelnemersovereenkomst

Spoor6 heeft besloten om mee te doen aan LADIS. Fred Steutel, algemeen directeur, heeft op 5 april 2016 de overeenkomst getekend. 
In de loop van dit jaar zal Spoor6 gegevens aan LADIS aan gaan leveren.

 

 

December 2015 - LADIS Bulletin over alcohol verschenen

Het LADIS bulletin over de Alcoholhulpvraag in Nederland is verschenen. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 2005-2014 gerapporteerd.
Lees hier verder. 

 

 

November 2015 - Jaarbericht NDM verschenen

Het Jaarbericht 2015 van de Nationale Drug Monitor (NDM) is verschenen, met de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Ook de LADIS-cijfers over de hulpvraag in de verslavingszorg maken onderdeel uit van dit rapport. Klik hier om naar de website van het Trimbos te gaan en het rapport te downloaden. 

 

 

November 2015 - Vincere-GGZ sluit deelnemersovereenkomst

Vincere-GGZ heeft besloten om mee te doen aan LADIS. Hein de Bie, bestuurder, heeft 10 november 2015 de overeenkomst getekend. 
In de kerncijfers 2015 zullen de cliënten van Vincere-GGZ meetellen met terugwerkende kracht vanaf 2013.

 

 

September 2015 - Kerncijfers Verslavingszorg 2014 verschenen

Op 1 september zijn de Kerncijfers Verslavingszorg 2014 verschenen. U kunt hier een exemplaar downloaden. 

Klik hier voor het Persbericht.