Alcohol


Hulpvraag verslavingszorg 2015

 

 

 

 

  • Hulpvraag alcohol daalt in 2015 met 8% ten opzichte 2014.
  • Deze daling bedraagt bij jongeren onder 25 jaar 20% en bij de ouderen van 55 jaar en ouder 4%. 

 

Alcohol blijft verantwoordelijk voor de grootste groep hulpvragers in de verslavingszorg. Van de bijna 65.000 hulpvragers in 2015 zijn er bijna 30.000 die met een primaire alcoholhulpvraag aankloppen.

Dit is 8% minder dan in 2014.

Ongeveer 30% van deze groep is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de groep alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu ruim 46 jaar.

Alcoholproblemen die tot een hulpvraag leiden komt in de groep jongeren relatief beperkt voor. Het aandeel jongeren onder de 25 jaar bedraagt 5%. In vergelijking met 2014 is de hulpvraag voor deze leeftijdscategorie met 20% gedaald.

Het aandeel ouderen (55+) met een alcoholhulpvraag bedraagt in 2015 28%. De daling van het aantal hulpvragers in deze leeftijdscategorie is relatief kleiner. 


Meer informatie over de hulpvraag voor alcohol in 2015 vindt u hier.