Welkom op de website van LADIS

 

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en de verslavingszorgreclassering. LADIS wordt beheerd door de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) te Houten. 

LADIS heeft als doel gegevens ten behoeve van de verslavingszorg te verzamelen. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verzameling van gegevens gebeurt op landelijk niveau. Instellingen voor verslavingszorg en de verslavingsreclassering leveren jaarlijks een compleet bestand aan IVZ aan. Deze bestanden bevatten informatie over de cliëntpopulatie en de behandeling daarvan. IVZ voert kwaliteitscontroles en analyses uit, waardoor een zeer compleet beeld van de verslavingszorghulpvraag in Nederland ontstaat.

IVZ brengt met enige regelmaat publicaties uit over de ontwikkelingen van de verslavingshulpverlening. Hiermee is LADIS een belangrijke bron voor informatie over drugsgebruik en drugshulpverlening in Nederland. Voor beleidsmakers, (inter)-nationale onderzoekers, media en instellingen is het de belangrijkste bron op dit gebied.

Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021  op 22 maart 2023 gepubliceerd.

De afgelopen zes jaar konden geen cijfers worden gepubliceerd als gevolg van het ontbreken van een aanvullende wettelijke grondslag. De wetswijziging (wijziging van de Wkkgz) waarmee een grondslag is ontstaan voor de verwerking van persoonsgegevens, is 1 juli 2022 in werking getreden waarmee de gegevensverzameling weer gestart kon worden. Deze pauze heeft zijn tol geëist. De volledigheid van de aangeleverde cijfers is nog niet op het niveau van de laatste publicatie van 2015. 

Desondanks kan met tussenrapportage een goed beeld van de bewegingen en trends in de aard en omvangen van de zorgvraag binnen de verslavingszorg worden gepresenteerd.

In het najaar van 2023 volgt een volgende uitgave van de Kerncijfers Verslavingszorg met verrijkte en verbeterde data, waarbij tevens de cijfers van 2022 worden aangevuld.

Klik hier om de publicatie te downloaden.