Bulletins


Het LADIS bulletin gaat in op trends, thema's en profielen van cliënten in de verslavingszorg. Dit gebeurt met behulp van de cliëntgegevens uit LADIS. Het bulletin is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en professionals in de zorg kort te informeren over een bepaald thema. 

Naar onderwerp gerangschikt zijn de volgende bulletins verschenen (klik op de verschijningsdatum om het bulletin te downloaden):

 

Alcohol

Alcoholhulpvraag in Nederland; Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 2005-2014 - december 2015

Alcohol en ouderen in de ambulante verslavingszorg in Nederland (1998-2007) - juni 2009


Cannabis

15 jaar Cannabishulpvraag in Nederland 1995-2009 - april 2011


GHB

GHB: recidive op eenzame hoogte - verschenen in september 2014 in Tijdschrift voor Verslaving nr. 3-2014

GHB Hulpvraag in Nederland 2007-2012 - mei 2013

Factsheet GHB-hulpvraag 2007-2012 - maart 2013

 

Er is ook materiaal beschikbaar over 2010 en eerdere jaren over de volgende onderwerpen:

 

Dit kunt u opvragen door het sturen van een bericht naar ladis@sivz.nl