Links


Online behandelingen

 

 

 

Verslavingszorg overig

Addiction Care
Addication Care maakt onderdeel uit van Momentum GGZ. Een gespecialiseerde tweedelijns GGZ instelling voor de behandeling van psychische problemen, verslavingen en eetstoornissen.

Castle Craig Nederland
Klinische behandeling voor alcohol- en drugsproblemen.

Consistent
Particuliere praktijk voor behandeling en advies bij alcohol en andere verslavingen.

CrisisCare Verslavingszorg
Particuliere verslavingszorginstelling in Amsterdam; werkt volgens het Minnesota Model.

Geduld Interventies 
Is gericht op het voorkomen en behandelen van diverse verslavingen met de daarbij onderliggende psychische problematiek

HANDS
HANDS staat voor Human Assistance Network for Daily Support. Het werkveld van HANDS is de psychosociale gezondheidszorg.

Jellinek Minnesota
Behandelcentrum, onderdeel van Jellinek, gebaseerd op het Amerikaanse Minnesota model.

Lievegoed Zorggroep
Landelijke ambulante en klinische verslavingszorg.

Meerkanten Geestelijke Gezondheidszorg 
Meerkanten biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan personen met verslavingsproblematiek in de regio Noord- en West-Veluwe en Flevoland.

Ready for Change
Ready for Change biedt hulp bij het leren omgaan met verslavingsproblemen.

SolutionS Addiction Treatment Consultants 
Nazorg voor verslavingsproblemen (alcohol-, drugs- maar ook gok-, eet-, sex- en medicijnverslaving).

Stichting Alcoholpreventie
Informatie en advies voor ouders met kinderen in de leeftijd van tien tot vijftien jaar over alcohol en opvoeding.

Terwille
Terwille biedt verschillende vormen van hulp aan volwassenen met een verslaving.

Triora
Triora biedt hulp bij verslaving, of het nu gaat om alcohol, drugs of gokken. Het Triora Model is gebaseerd op door de gedragswetenschap ontwikkelde behandelvormen van de reguliere verslavingszorg.