Reclassering


Hulpvraag verslavingszorg 2015. 

  • Registratie in de verslavingsreclassering blijft onvolledig. 
  • De verslavingsreclassering telt in 2015 21.000 personen. 
  • Alcohol de meest voorkomende primaire problematiek.

 

De voor LADIS noodzakelijke gegevens over de primaire, en indien aanwezig, secundaire problematiek binnen de verslavingsreclassering worden steeds vaker niet of niet volledig vastgelegd. Sinds 2007 is er een toename van het aantal records met ontbrekende gegevens en dus een lager aantal gerapporteerde hulpvragers afkomstig uit de verslavingsreclassering. In 2015 worden evenals in de voorgaande twee edities de cijfers apart gepresenteerd van de cijfers uit de verslavingszorg. De trends naar primaire problematiek worden teveel beïnvloed door de toename van het aandeel onvolledige gegevens.

Aangezien veel mensen met een reclasseringscontact ook contacten hebben in de reguliere verslavingszorg, is het toch mogelijk een beeld te schetsen van deze groep.


Meer informatie over de cijfers van de verslavingsreclassering in 2015 vindt u hier.