Kerncijfers


Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg

Sinds 1994 is het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), wat door IVZ wordt beheerd, dankzij de goede samenwerking met de instellingen de belangrijkste bron voor informatie over de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland.

Naar aanleiding van een verzoek om op te treden tegen de verwerking en verstrekking van DIS-gegevens, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de verwerking van persoonsgegevens een nieuwe uitleg gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zijn ook de verwerking en verstrekking van data die in LADIS zijn opgenomen aan nader onderzoek onderworpen. Daarbij is gebleken dat de in LADIS opgenomen data volgens de nieuwe uitleg van de AP als persoonsgegevens beschouwd moeten worden.

Op dit moment voldoet LADIS daardoor niet aan dwingende vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals een wettelijke grondslag. Het Ministerie van VWS onderzoekt op welke wijze een dergelijke grondslag voor LADIS kan worden gerealiseerd.

Hierdoor is het voorlopig niet mogelijk gegevens uit LADIS te publiceren en te verstrekken.

IVZ hoopt dat het onderzoek van VWS  spoedig duidelijkheid geeft over de benodigde grondslag voor LADIS.                                                                           juli 2017

 

De LADIS kerncijfers verschijnen jaarlijks en bevatten de belangrijkste kengetallen van de ambulante verslavingszorg in Nederland.

De kerncijfers zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.
Indien u graag een ingebonden exemplaar ontvangt, dan kunt u deze aanvragen via info@sivz.nl. Ook materiaal van vóór 2014 kunt u via e-mail aanvragen.

Nederlandse versies:

Actuele versie, bevat 2006-2015:

Eerdere jaren zijn op te vragen via het secretariaat.
 

English version: Keyfigures 2015

 

De landelijke cijfers zijn voor iedereen toegankelijk via het interactieve dashboard. Klik hier voor Dashboard IVisualZ.