Kerncijfers


Update Kerncijfers verslavingszorg

In aansluiting op de eerdere berichtgeving van begin juli 2017 informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen omtrent het publiceren en verstrekken van gegevens uit het LADIS.

Alhoewel de voorzieningenrechter op 2 augustus jl. heeft geoordeeld dat Stichting Benchmark GGZ (met betrekking tot de ROM) geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de huidige privacywetgeving en daarmee de legitimiteit van de dataverzameling van SBG niet ter discussie staat, wordt nog wel nader onderzoek uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de verdere juridische impact. De uitkomsten daarvan worden afgewacht en ondertussen wordt doorgegaan met het voorbereiden van wet- en regelgeving voor het LADIS. VWS heeft de afgelopen maand een begin gemaakt met de ontwikkeling hiervan. Deze zal dienen als de benodigde wettelijke grondslag ten behoeve van het LADIS.

Er wordt ingezet op de realisatie van deze wet- en regelgeving per medio maart 2019. Wanneer dit een feit is, kan met terugwerkende kracht data worden aangeleverd. Met deze data kunnen dan weer trendanalyses en publicaties gerealiseerd worden.

De huidige stand van zaken is bemoedigend voor de voortzetting van de informatievoorziening over de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland.

In de komende periode gaat IVZ verder met de opzet en implementatie van een robuuste data-infrastructuur waaronder de vernieuwing van de verwerkingsstraat, de ontwikkeling van nieuwe rapportages en de uitwerking van een governance-structuur met bijbehorende aanscherping van privacy afspraken.                                                                                                                                                                                                                                                    september 2017

 

Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg

Sinds 1994 is het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), wat door IVZ wordt beheerd, dankzij de goede samenwerking met de instellingen de belangrijkste bron voor informatie over de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland.

Naar aanleiding van een verzoek om op te treden tegen de verwerking en verstrekking van DIS-gegevens, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de verwerking van persoonsgegevens een nieuwe uitleg gegeven aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zijn ook de verwerking en verstrekking van data die in LADIS zijn opgenomen aan nader onderzoek onderworpen. Daarbij is gebleken dat de in LADIS opgenomen data volgens de nieuwe uitleg van de AP als persoonsgegevens beschouwd moeten worden.

Op dit moment voldoet LADIS daardoor niet aan dwingende vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals een wettelijke grondslag. Het Ministerie van VWS onderzoekt op welke wijze een dergelijke grondslag voor LADIS kan worden gerealiseerd.

Hierdoor is het voorlopig niet mogelijk gegevens uit LADIS te publiceren en te verstrekken.

IVZ hoopt dat het onderzoek van VWS  spoedig duidelijkheid geeft over de benodigde grondslag voor LADIS.                                                                           juli 2017

 

De LADIS kerncijfers verschijnen jaarlijks en bevatten de belangrijkste kengetallen van de ambulante verslavingszorg in Nederland.

De kerncijfers zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand.
Indien u graag een ingebonden exemplaar ontvangt, dan kunt u deze aanvragen via info@sivz.nl. Ook materiaal van vóór 2014 kunt u via e-mail aanvragen.

Nederlandse versies:

Actuele versie, bevat 2006-2015:

Eerdere jaren zijn op te vragen via het secretariaat.
 

English version: Keyfigures 2015

 

De landelijke cijfers zijn voor iedereen toegankelijk via het interactieve dashboard. Klik hier voor Dashboard IVisualZ.